Freight - nanosphoto
Past the old Feed Store

FEC southbound through Boca Raton, FL