2018 - nanosphoto
FEC southbound through Boca Raton, FL