CT Renegades Four Town Fair 2009 - nanosphoto
Rays over Corn