CT Renegades Four Town Fair 2009 - nanosphoto
FEC southbound through Boca Raton, FL