CT Renegades Four Town Fair 2009 - nanosphoto
NECR southbound through Willimantic, CT